سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

/سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی2019-12-16T13:51:40+00:00

به گزارش روابط عمومی شرکت آسیانت چهارمحال این شرکت موفق به دریافت پروانه 40-600-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گردید.

همچنین مهندس قاسمیان مدیریت مجمومه آسیانت چهارمحال اعلام نمودند با دریافت این پروانه , شرکت آسیانت چهارمحل به عنوان اولین و تنها دارنده پروانه مرکز تماس در منطقه مرکز کشور خواهد بود که بنا بر دسته بندی سازمان تنظیم ارتباطات منطقه مرکز شامل استان های قم , یزد , اصفهان , چهارمحال و بختیاری و مرکزی میباشد.

وی خاطرنشان کرد با اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور , برای 40 نفر مستقیم شغل ایجاد شده که تعداد قابل توجه ای از این افراد از توانیابان تحت پوشش سازمان بهزیستی استان میباشند.

همچنین مهندس قاسمیان افزود در صورت حمایت دولت این شرکت توانمندی ایجاد شغل برای تعداد 500 نفر از فارق التحصیلان را دارد.

مجوز