استخدامی

/استخدامی
استخدامی2020-12-02T10:45:10+00:00
استخدامی

شرایط استخدام:

شرکت آسیانت چهارمحال با قراردادن الویت های زیر و همچنین داشتن مهارت های فن بیان و برخورد درست با ارباب رجوع , نیروی کاری حضوری و غیر حضوری (دورکاری) استخدام می کند.

خانواده آسیانت چهارمحال بر پایه 5 قانون زیر بسیار تاکید دارد تا محیطی شاد و هم بازدهی کاری بالا برای شما و دیگر همکاران رقم بزنید.

گام اول

خودتان را دوست بدارید

گام دوم

خوبی کنید

گام سوم

همیشه ببخشید

گام چهارم

کسی را آزار ندهید

گام پنجم

مثبت باشید

شرکت آسیانت چهارمحال همیشه بر روی ظاهر آراسته تاکید بسیار داشته که در حضور در شرکت و چه غیر حضوری حس خوبی به مشتریان خود القا کند. به یاد داشته باشید شما و رفتار های شما معرف کل مجموع برای مشتریان خواهد بود.

رشته های تحصیلی مورد نیاز:

-کامپیوتر

-ای تی

-صنایع

-مدیریت

تخصص هایی که به شما کمک میکند:

1.آموزه های فن بیان را به خوبی بلد باشید

2.تسلت به ACDL

3.آشنایی با مباحث شبکه (رشته ای تی)

4.آشنایی به برنامه نویسی (رشته کامپیوتر)

برای دریافت فرم استخدام بر روی لینک کلیک کرده و بعد از پر کردن آن به صورت صحیح و کامل در قالب PDF به آدرس پست الکترونیکی asianet@chmail.ir ارسال نمایید