بازدید معاونت کمیته امداد امام خمینی (ره)

/بازدید معاونت کمیته امداد امام خمینی (ره)
بازدید معاونت کمیته امداد امام خمینی (ره)2019-12-16T15:52:02+00:00

بازدید معاونت کارگروه اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) از مرکز تماس تلما.

پیرو همکاری فی مابین شرکت آسیانت چهارمحال و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان چهارمحال وبختیاری در زمینه ایجاد اشتغال برای مددجویان تحت پوشش این سازمان دکتر امینی معاونت اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) استان به همراه مهندس صفرپور مدیریت واحد اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شهرکرد از مرکز تماس تلما بازدید به عمل آوردند.

در این خصوص دوطرف در راستای جذب بیشتر مددجویان در این مجموعه تاکیید نمودند.

مهندس قاسمیان ریاست محترم مجموعه خاطر نشان کردند, با وجود کمک دولت میتوان اشتغال زایی این مجموع را برای 500 نفر افزایش داد.

امید است با توکل به خداوند متعال و بهره گیری از دانش فنی مجموعه و اختصاص دادن منابع مالی برای این مجموعه , هرچه سریع تر به این هدف دست پیدا کرد.

کمیته امداد امام چهارمحال و بختیاری