هاست ویندوز

/هاست ویندوز
هاست ویندوز2020-02-18T06:31:36+00:00
پنل هاست تعداد دیتا بیس تعداد ایمیل فورواردر ظرفیت دیسک Addon تعداد sub-Domain تعداد صندوق پست قیمت سالانه (ریال) ترافیک ماهانه
Plesk ۱۷.۵ ۱۰ نامحدود ۲۰GB ۱۰ ۲۰
نامحدود
8,502,000
خرید
۳۰۰GB
Plesk ۱۷.۵
۶ ۱۰۰ ۵GB ۶ ۱۰ نامحدود
4,905,000
خرید
۱۰۰GB
Plesk ۱۷.۵
۴ ۵۰ ۲GB ۴ ۵ نامحدود
3,706,000
خرید
۵۰GB
Plesk ۱۷.۵
۲ ۲۰ ۱GB ۲ ۳ نامحدود
2,289,000
خرید
۳۰GB
Plesk ۱۷.۵
۱ ۵ ۵۰۰MB ۱ ۲ نامحدود
1,635,000
خرید
۵GB
Plesk ۱۷.۵
ندارد ندارد ۱۰۰MB ندارد ندارد نامحدود
621,300
خرید
۳GB
Plesk ۱۷.۵
ندارد ندارد ۵۰MB ندارد ندارد نامحدود
327,000
خرید
۲GB