کارمند مجازی

/کارمند مجازی
کارمند مجازی2021-01-16T18:07:24+00:00

کارمند مجازی

کارمند مجازی:

با گرفتن سرویس کارمند مجازی از ما می توانید بدون نیاز به اجاره دفتر و هزینه اضافه برای تجهیز کردن دفتر خود , کار خود را شروع کنید.

توجه کنید که هر تعداد کارمند مجازی که احتیاج داشته باشید ما در اختیار شما قرار می دهیم. کارمند مجازی در اصل همانند کارمند شما در محیط کار است یعنی در جلسات شما شرکت می کند و فرایند های شما را اجرا میکند و در آخر گزارشات روزانه و هفتگی و ماهانه خود را در اختیار شما قرار می دهد.

نگران هزینه ها هستی ؟

ما تلفن داخلی رایگان در اختیار شما قرار میدهیم

با هر پیش شماره ای

چی دیگه بهتر از این ؟

امکان برگذاری جلسات

به صورت مجازی

اموزش و راهکار با ما

دیگه نگرانی وجود نداره

ارائه گزارشات به صورت

روزانه , هفتگی , ماهانه

ضبط کامل مکالمات

درون سازمانی و برون سازمانی