آیا جهت تمدید سرویس حتما باید کارت های بانک های ملت و سامان را داشته باشیم . من کارت بانک ملی را استفاده می کنم . چه طور باید نسبت به شارژ اقدام کنم؟

/آیا جهت تمدید سرویس حتما باید کارت های بانک های ملت و سامان را داشته باشیم . من کارت بانک ملی را استفاده می کنم . چه طور باید نسبت به شارژ اقدام کنم؟

آیا جهت تمدید سرویس حتما باید کارت های بانک های ملت و سامان را داشته باشیم . من کارت بانک ملی را استفاده می کنم . چه طور باید نسبت به شارژ اقدام کنم؟

خیر- با کلیه کارت های عضو شتاب میتوان پرداخت را انجام داد.

توسط |2019-01-13T19:53:37+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه