آیا حجم اینترنت در سرویس تلفن ثابت آسیاتل رایگان است؟

/آیا حجم اینترنت در سرویس تلفن ثابت آسیاتل رایگان است؟

آیا حجم اینترنت در سرویس تلفن ثابت آسیاتل رایگان است؟

ترافیکی بابت استفاده از تلفن ثابت از سرویس مشترک کسر نمی‌شود.

توسط |2019-01-13T16:20:04+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه