آیا قابلیت جابه‌جایی شماره در صورت تغییر مکان شرکت وجود دارد؟

/آیا قابلیت جابه‌جایی شماره در صورت تغییر مکان شرکت وجود دارد؟

آیا قابلیت جابه‌جایی شماره در صورت تغییر مکان شرکت وجود دارد؟

با توجه به نوع شماره تلفن آسیاتل دریافتی امکان جابجایی وجود دارد. به این معنی که خطوط استانی قابلیت جابجایی در استان مربوطه را داشته و خطوط ترابرد پذیر کشوری قابلیت جابجایی در سطح کل کشور را دارند.

توسط |2019-01-13T16:24:24+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه