آیا میتوانم از شماره کشوری آسیاتک جز در تهران در استان دیگری هم استفاده کنم؟

/آیا میتوانم از شماره کشوری آسیاتک جز در تهران در استان دیگری هم استفاده کنم؟

آیا میتوانم از شماره کشوری آسیاتک جز در تهران در استان دیگری هم استفاده کنم؟

از سر شماره کشوری آسیاتل می‌توان در سطح کل کشور استفاده نمود و محدود به استان خاصی نمی‌باشد، همچنین تا اطلاع ثانوی از سر شماره‌های استانی نیز می‌توان در سطح کل کشور استفاده نمود.

توسط |2019-01-13T16:26:56+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه