اصطلاح خط رانژه یعنی چه؟

/اصطلاح خط رانژه یعنی چه؟

اصطلاح خط رانژه یعنی چه؟

خط رانژه شده خط تلفنی است که می‌تواندvoice و data را هم‌زمان با هم روی یک خط منتقل کند. بنابراین قابلیت ارایه‌ی سرویس ADSL را داراست.
قبل از این که بتوانید از خط تلفن خود به عنوان خط ADSL استفاده کنید باید این خط از طرف مخابرات و به درخواست شرکت ارایه دهنده‌ی سرویس، رانژه شود.

توسط |2019-01-13T18:00:35+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه