امتیاز روز تولد مشترکین چگونه محاسبه می شود؟

/امتیاز روز تولد مشترکین چگونه محاسبه می شود؟

امتیاز روز تولد مشترکین چگونه محاسبه می شود؟

با توجه به سال های کبیسه و سال های عادی در صورت ثبت دقیق تاریخ تولد در حساب کاربری، محاسبات به صورت سیستمی انجام و اعمال می شود .
نکته قابل توجه : در صورتی که تاریخ تولد ویرایش داشته باشد و به تاریخ زودتری تغییر یابد سیستم بصورت اتوماتیک حساب را بررسی کرده و در صورتی که ۳۶۵ روز از تاریخ تولد قبلی نگذشته باشد امتیاز اعمال نمی شود لذا خواهشمند است جهت دریافت امتیاز زودتر از موعد اقدام به تغییر تاریخ نفرمایید.

توسط |2019-01-14T19:16:25+00:00ژانویه 14th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه