اگر بعد از خرید DSLBOX مشخص شود که امکان ارایه سرویس روی خط تلفن مقدور نیست، یا به هر دلیل پشیمان شویم، امکان عودت مبلغ وجود دارد؟

/اگر بعد از خرید DSLBOX مشخص شود که امکان ارایه سرویس روی خط تلفن مقدور نیست، یا به هر دلیل پشیمان شویم، امکان عودت مبلغ وجود دارد؟

اگر بعد از خرید DSLBOX مشخص شود که امکان ارایه سرویس روی خط تلفن مقدور نیست، یا به هر دلیل پشیمان شویم، امکان عودت مبلغ وجود دارد؟

بعد از خرید DSLBOX چنانچه مشترک به هر دلیل درخواست عودت و کنسلی آن را داشته باشد، در صورتیکه جعبه ی DSLBOX باز نشده و خدشه ای به آن وارد نشده باشد بعد از بازگرداندن بسته، تمامی هزینه به ایشان عودت داده می شود. در صورت باز شدن جعبه، شرایط بعد از بررسی کارشناس به ایشان توضیح داده خواهد شد. مشترک می تواند در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با شماره ۱۵۴۴ تماس حاصل نماید(لازم به ذکر است در حال حاضربسته DSLBOX ارائه نمی شود).

توسط |2019-01-14T19:06:42+00:00ژانویه 14th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه