اگر زمان سرویس رایگان یک ساعت به پایان برسد ولی حجم سرویس باقی مانده باشد امکان استفاده همچنان وجود دارد؟

/اگر زمان سرویس رایگان یک ساعت به پایان برسد ولی حجم سرویس باقی مانده باشد امکان استفاده همچنان وجود دارد؟

اگر زمان سرویس رایگان یک ساعت به پایان برسد ولی حجم سرویس باقی مانده باشد امکان استفاده همچنان وجود دارد؟

خیر – در صورتی که زمان یا حجم استفاده از سرویس شما به پایان برسد سرویس رایگان منقضی شده و امکان استفاده وجود نخواهد داشت.

توسط |2019-01-14T19:43:30+00:00ژانویه 14th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه