اگر مشترکADSL آسیاتک باشم هنگام استفاده از سرویس Public Wi-Fi تغییری در سرعت سرویسم ایجاد می شود؟

/اگر مشترکADSL آسیاتک باشم هنگام استفاده از سرویس Public Wi-Fi تغییری در سرعت سرویسم ایجاد می شود؟

اگر مشترکADSL آسیاتک باشم هنگام استفاده از سرویس Public Wi-Fi تغییری در سرعت سرویسم ایجاد می شود؟

خیر- سرعت مطابق با سرویسADSL شما است.

توسط |2019-01-14T19:53:24+00:00ژانویه 14th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه