با توجه به اتمام زمان اینترنت ، برای تمدید نیاز به داشتن مشخصات کاربری می باشد که با ورود شماره تلفن وکد در مرحله اول، صفحه جدید برای ایجاد پنل باز نمی شود؛ مشکل از کجاست؟

/با توجه به اتمام زمان اینترنت ، برای تمدید نیاز به داشتن مشخصات کاربری می باشد که با ورود شماره تلفن وکد در مرحله اول، صفحه جدید برای ایجاد پنل باز نمی شود؛ مشکل از کجاست؟

با توجه به اتمام زمان اینترنت ، برای تمدید نیاز به داشتن مشخصات کاربری می باشد که با ورود شماره تلفن وکد در مرحله اول، صفحه جدید برای ایجاد پنل باز نمی شود؛ مشکل از کجاست؟

ابتدا وارد آدرس ecare.asiatech.ir شده و با وارد کردن نام کاربری و پسورد لاگین شوید. در صورت ادامه مشکل دقت نمایید صفحه کلید انگلیسی باشد و به بزرگی و کوچکی حروف دقت شود در صورت تداوم مشکل با سیستم دیگر بررسی شود و در صورت ادامه مشکل با شماره ۱۵۴۴ تماس حاصل نمایید.

توسط |2019-01-13T19:51:07+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه