با هر نام کاربری و کلمه عبور ADSL چند نفر می توانیم به سرویس Public Wi-F متصل شویم؟

/با هر نام کاربری و کلمه عبور ADSL چند نفر می توانیم به سرویس Public Wi-F متصل شویم؟

با هر نام کاربری و کلمه عبور ADSL چند نفر می توانیم به سرویس Public Wi-F متصل شویم؟

در این حالت از هر نام کاربری ADSL۲+ فقط ۱ نفر می تواند از سرویسPWA استفاده نماید.

توسط |2019-01-14T19:44:42+00:00ژانویه 14th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه