برای ثبت نام بهتر است از طریق نمایندگی آسیاتک اقدام کنم یا با شماره ۱۵۴۴ تماس بگیرم؟

/برای ثبت نام بهتر است از طریق نمایندگی آسیاتک اقدام کنم یا با شماره ۱۵۴۴ تماس بگیرم؟

برای ثبت نام بهتر است از طریق نمایندگی آسیاتک اقدام کنم یا با شماره ۱۵۴۴ تماس بگیرم؟

شما میتوانید با مراجعه به آدرس سایت ecare.asiatech.ir به صورت مستقیم ثبت نام نمایید. ولی ثبت نام از طریق عاملین فروش مجاز هم منعی ندارد. می توانید لیست عامیلن فروش را در سایت asiatech.ir مشاهده نمایید. در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی می توانید با شماره ۱۵۴۴ بخش فروش تماس حاصل نمایید.

توسط |2019-01-13T19:19:57+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه