برای خرید آی پی ثابت باید به چه طریقی اقدام کنم؟

/برای خرید آی پی ثابت باید به چه طریقی اقدام کنم؟

برای خرید آی پی ثابت باید به چه طریقی اقدام کنم؟

وارد سایت ecare.asiatech.ir شده و در قسمت خدمات سرویس بر روی خرید آی پی اختصاصی کلیک نموده و بسته به نیازتان تعداد ip مورد نظر را انتخاب و ثبت نمایید.

توسط |2019-01-13T19:56:38+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه