تعداد کانال‌های پیش فرض برای هر خط تلفن ثابت آسیاتل چه تعداد است؟

/تعداد کانال‌های پیش فرض برای هر خط تلفن ثابت آسیاتل چه تعداد است؟

تعداد کانال‌های پیش فرض برای هر خط تلفن ثابت آسیاتل چه تعداد است؟

برای مشترکین خانگی که تک شماره خریداری می‌نمایند ۲ عدد کانال به صورت پیش فرض قرارداد شده است. ولی برای مشترکین تجاری که قصد استفاده از چند کانال بر روی یک سرشماره را دارند، هیچ کانالی در نظر گرفته نشده و به تعداد کانال خریداری شده امکان برقراری تماس را دارند.

توسط |2019-01-13T16:25:53+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه