در حال حاضر از شرکت دیگری روی خط تلفن سرویس ADSL وجود دارد. برای اینکه از آسیاتک سرویس بگیرم باید چه کاری انجام بدهم؟

/در حال حاضر از شرکت دیگری روی خط تلفن سرویس ADSL وجود دارد. برای اینکه از آسیاتک سرویس بگیرم باید چه کاری انجام بدهم؟

در حال حاضر از شرکت دیگری روی خط تلفن سرویس ADSL وجود دارد. برای اینکه از آسیاتک سرویس بگیرم باید چه کاری انجام بدهم؟

جهت ثبت نام نباید رانژه شرکت دیگری بر روی خط فعال باشد در غیر اینصورت خط از مخابرات به دلیل رانژه کشی تکراری برگشت داده میشود.باید قبل از پرداخت فاکتور ثبت نام شده سرویس قبلی از روی خط شما جمع آوری شده باشد.
قبل از جمع آوری شرکت قبلی از وضعیت بستر مخابراتی خود اطمینان حاصل نمایند که آیا امکان سرویس دهی توسط آسیاتک می باشد یا خیر ؟

توسط |2019-01-13T19:25:20+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه