ضریب اشتراک سرویسهای حجمی برای سرعتهای مختلف چنده؟

/ضریب اشتراک سرویسهای حجمی برای سرعتهای مختلف چنده؟

ضریب اشتراک سرویسهای حجمی برای سرعتهای مختلف چنده؟

درحال حاضر سرویس های آسیاتک فاقد ضریب اشتراک می باشد و سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و ممکن است در ۵ در صد مواقع کاهش یابد.

توسط |2019-01-13T20:46:00+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه