قصد جابجایی مکان را دارم میخواستم ببینم امکان انتقال سرویس من به محل جدید هست یا این سرویس من باطل میشه و باید سرویس جدیدی رو در خواست بدم؟

/قصد جابجایی مکان را دارم میخواستم ببینم امکان انتقال سرویس من به محل جدید هست یا این سرویس من باطل میشه و باید سرویس جدیدی رو در خواست بدم؟

قصد جابجایی مکان را دارم میخواستم ببینم امکان انتقال سرویس من به محل جدید هست یا این سرویس من باطل میشه و باید سرویس جدیدی رو در خواست بدم؟

چناچه برای شماره تلفن مکان جدید امکان سرویس دهی آسیاتک وجود داشته باشد و قرارداد نیز به اسم خود شما بسته شده باشد بعد از ثبت نام خط جدید و فعالسازی آن، اعتبار باقی مانده با شرایط خاص به سرویس فعلی اضافه می گردد. جهت پیگیری و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۱۵۴۴ تماس حاصل نمایید.

توسط |2019-01-13T20:11:10+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه