منظور از حجم fup یا آستانه مصرف منصفانه چیست ؟

/منظور از حجم fup یا آستانه مصرف منصفانه چیست ؟

منظور از حجم fup یا آستانه مصرف منصفانه چیست ؟

آستانه مصرف منصفانه کاربر که به اختصار  (fair usage policy) نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک میتواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده استفاده کند.
درضمن مصرف هرگیگ از ترافیک بین الملل دو برابر مصرف هرگیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود.

 

توسط |2019-01-13T16:29:56+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه