منظور از رزرو سرویس چیست؟

/منظور از رزرو سرویس چیست؟

منظور از رزرو سرویس چیست؟

چنانچه به دلیل مسافرت و… امکان تمدید سرویس نباشد می توانید برای یک ماه سرویس خود را رزرو نمایید . رزرو سرویس تنها پورت مشترک حفظ می شود و سرویس ای برای استفاده موجود نمی باشد.
ضمنا رزرو سرویس در مراکز محدود امکانپذیر نمی باشد و در دیگر مراکز تنها برای یک ماه برای هردوره سرویس قابل انجام می باشد.

توسط |2019-01-13T20:55:41+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه