منظور از ۱ گیگ در ماه چیه یعنی من باید ماهانه اشتراک تمدید کنم اگه بخوام یک سال مشترک شوم باید چکار کنم؟

/منظور از ۱ گیگ در ماه چیه یعنی من باید ماهانه اشتراک تمدید کنم اگه بخوام یک سال مشترک شوم باید چکار کنم؟

منظور از ۱ گیگ در ماه چیه یعنی من باید ماهانه اشتراک تمدید کنم اگه بخوام یک سال مشترک شوم باید چکار کنم؟

شما میتوانید مدت زمان طولانی تری را تمدید نمایید و به تعداد ماه ها یک گیگ حجم به سرویس شما اختصاص داده میشود.جهت تمدید یکساله بعد از انتخاب سرویس میتوانید مدت زمان را ۱۲ ماه انتخاب نمایید.

توسط |2019-01-13T19:59:49+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه