من یک طرح خریدم و آغازش رو برابر پایان دوره ی قبل انتخاب کردم. دوره ی قبلیم حجمش تموم شده ولی پنجاه روز اعتبار داره و من برای طرح جدیدم باید ۵۰ روز منتظر باشم . راهی نداره که زود تر طرح جدیدم فعال شه؟

/من یک طرح خریدم و آغازش رو برابر پایان دوره ی قبل انتخاب کردم. دوره ی قبلیم حجمش تموم شده ولی پنجاه روز اعتبار داره و من برای طرح جدیدم باید ۵۰ روز منتظر باشم . راهی نداره که زود تر طرح جدیدم فعال شه؟

من یک طرح خریدم و آغازش رو برابر پایان دوره ی قبل انتخاب کردم. دوره ی قبلیم حجمش تموم شده ولی پنجاه روز اعتبار داره و من برای طرح جدیدم باید ۵۰ روز منتظر باشم . راهی نداره که زود تر طرح جدیدم فعال شه؟

بله فقط برای فعالسازی تیک تمدید از امروز را فعال نمایید.(یاد آور میگردد که با فعال شدن این تیک ۵۰ روز زمان سرویس قبلی سوخت میگردد و سرویس جدید فعال میشود.)

توسط |2019-01-13T20:07:04+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه