میخواهم ثبت نام کنم اما خط تلفن خانه ما به نام شخص دیگری است و امکان دریافت کد ملی را ندارم آیا می توانم ثبت نام کنم؟

/میخواهم ثبت نام کنم اما خط تلفن خانه ما به نام شخص دیگری است و امکان دریافت کد ملی را ندارم آیا می توانم ثبت نام کنم؟

میخواهم ثبت نام کنم اما خط تلفن خانه ما به نام شخص دیگری است و امکان دریافت کد ملی را ندارم آیا می توانم ثبت نام کنم؟

با کد ملی خود بعنوان استفاده کننده ثبت نام نمایید چنانچه به احتمال ۲۰ درصد خط از سمت مخابرات تایید نشد, هزینه پرداختی عودت داده می شود.

توسط |2019-01-13T18:59:07+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه