نحوه بررسی پوشش دهی مرکز مخابراتی مان به چه صورتی است؟

/نحوه بررسی پوشش دهی مرکز مخابراتی مان به چه صورتی است؟

نحوه بررسی پوشش دهی مرکز مخابراتی مان به چه صورتی است؟

ابتدا وارد آدرس سایت asiatech.irشده و در قسمت بررسی پوشش خدمات شماره خط به همراه کد شهر وارد نموده و وضعیت سرویس دهی را مشاهده نمایید. در ضمن میتوانید شماره تلفن خود را بهمراه کد شهر به ۱۰۰۰۱۵۴۴ پیامک کنید.

توسط |2019-01-13T18:19:24+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه