هزینه ی عملیات رانژه و جمع آوری و نصب و راه اندازی چقدر است ؟

/هزینه ی عملیات رانژه و جمع آوری و نصب و راه اندازی چقدر است ؟

هزینه ی عملیات رانژه و جمع آوری و نصب و راه اندازی چقدر است ؟

بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات رادیویی ، هزینه دایری (۷۰۰۰۰ ریال) و جمع آوری (۵۰۰۰۰ ریال ) معادل ۱۲۰۰۰ تومان می باشد و شرکت های سرویس دهنده می توانند این مبلغ را به فاکتور سرویس اضافه نمایند و شرکت نیز آنرا عینا به مخابرات پرداخت می کند. در صورت انتخاب نصب حضوری مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان دیگر نیز به فاکتور افزوده می شود، دقت کنید به ارقام مذکور مالیات بر ارزش افزوده طبق نرخ هر سال اضافه می شود.

توسط |2019-01-13T18:56:28+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه