وقتی هنوز مقداری از سرویس فعلی من باقی است امکان خریداری سرویس جدید وجود دارد؟

/وقتی هنوز مقداری از سرویس فعلی من باقی است امکان خریداری سرویس جدید وجود دارد؟

وقتی هنوز مقداری از سرویس فعلی من باقی است امکان خریداری سرویس جدید وجود دارد؟

بله شما میتوانید زودتر از موعد جهت رزرو سرویس جدید اقدام نمایید. به این ترتیب شما میتوانید همیشه از پروموشنهای شرکت استفاده کنید و در آینده آن سرویس برای شما فعال شود. ولی دقت شود که اگر سرویس جدید را زودتر از پایان سرویس قبلی فعال کنید سرویس قبلی باطل میشود.

توسط |2019-01-13T20:07:51+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه