پس از ثبت نام سرویس وایرلس اشتراکی مراحل چگونه پیگیری می شود؟

/پس از ثبت نام سرویس وایرلس اشتراکی مراحل چگونه پیگیری می شود؟

پس از ثبت نام سرویس وایرلس اشتراکی مراحل چگونه پیگیری می شود؟

پس از ثبت نام درخواست برای امکان سنجی ارسال می شود. کارشناس نصب با مراجعه به محل سرویس نسبت به امکان سنجی نهایی و در صورت تائید نصب و راه اندازی اقدام خواهد شد.

توسط |2019-01-14T20:01:05+00:00ژانویه 14th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه