چرا امتیازات خرید من در باشگاه مشتریان لحاظ نشده است؟

/چرا امتیازات خرید من در باشگاه مشتریان لحاظ نشده است؟

چرا امتیازات خرید من در باشگاه مشتریان لحاظ نشده است؟

چنانچه به دلیل مسافرت و… امکان تمدید سرویس نباشد می توانید برای یک ماه سرویس خود را رزرو نمایید . رزرو سرویس تنها پورت مشترک حفظ می شود و سرویس ای برای استفاده موجود نمی باشد.
ضمنا رزرو سرویس در مراکز محدود امکانپذیر نمی باشد و در دیگر مراکز تنها برای یک ماه برای هردوره سرویس قابل انجام می باشد.

توسط |2019-01-13T20:56:22+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه