چرا برخی مواقع بعد از تمدید باید برای فعال شدن به آسیاتک زنگ بزنم؟

/چرا برخی مواقع بعد از تمدید باید برای فعال شدن به آسیاتک زنگ بزنم؟

چرا برخی مواقع بعد از تمدید باید برای فعال شدن به آسیاتک زنگ بزنم؟

چنانچه هنگام تمدید گزینه های مربوط به شروع فاکتور را درست انتخاب ننمایید سرویس شما فعال نمیگردد و باید طی تماس با کارشناسان فعال نمایید. یا وارد پنل کاربری خود شوید و سرویس را به روز رسانی نمایید.

توسط |2019-01-13T19:47:10+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه