چرا در زمان ثبت درخواست جمع آوری برای من فاکتور ۳۰۰۰ تومانی صادر شده است/چرا در زمان درخواست جمع آوری باید ۳۰۰۰ نومان پرداخت شود؟

/چرا در زمان ثبت درخواست جمع آوری برای من فاکتور ۳۰۰۰ تومانی صادر شده است/چرا در زمان درخواست جمع آوری باید ۳۰۰۰ نومان پرداخت شود؟

چرا در زمان ثبت درخواست جمع آوری برای من فاکتور ۳۰۰۰ تومانی صادر شده است/چرا در زمان درخواست جمع آوری باید ۳۰۰۰ نومان پرداخت شود؟

طبق مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ :
بند ۱۱: تعرفه دایر کردن (رانژه) خطوط مشترکین حداکثر مبلغ هفتاد هزار ریال (۷۰.۰۰۰) و تعرفه تخلیه خطوط حداکثر مبلغ پنجاه هزار ریال (۵۰.۰۰۰) می باشد. شرکت مخابرات ایران موظف است بر اساس مقررات ارایه امکانات پایه ای نسبت به دایر کردن و یا تخلیه خطوط مشترکین اقدام کند.۰

تبصره : در صورتی که ارایه کننده خدمات، مبالغ دایری و تخلیه خطوط را به شرکت مخابرات ایران پرداخت کند، می تواند حداکثر مبلغ یکصد و بیست هزار ریال (۱۲۰.۰۰۰) برای هزینه های دایری و تخلیه فقط یک بار در هنگام راه اندازی اتصال از مشترکین خود دریافت کند.

و نیز طبق بند ۱۷: این مصوبه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ لازم الاجرا خواهد شد

لذا در صورتی که در زمان ثبت نام در فاکتور مبلغ ۲۰.۰۰۰ ریال (طبق مصوبه قدیم) بابت جمع آوری دریافت شده است. طبق مصوبه جدید بایستی مبلغ ۳۰.۰۰۰ ریال جهت انجام عملیات جمع آوری دریافت گردد.

توسط |2019-01-13T16:30:47+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه