پس از ثبت نام سرویس وایرلس اشتراکی مراحل چگونه پیگیری می شود؟

توسط |2019-01-14T20:01:05+00:00ژانویه 14th, 2019|

پس از ثبت نام درخواست برای امکان سنجی ارسال می شود. کارشناس نصب با مراجعه به محل سرویس نسبت به امکان سنجی نهایی و در صورت تائید نصب و راه اندازی اقدام خواهد شد.