/محصولات و خدمات
محصولات و خدمات2019-08-10T12:24:56+00:00

خدمات های جاری

سرویس ها و  محصولات  آسیاتک در سبد محصولات که شما مشترک گرامی می توانید در لحظه استفاده کنید و هر روز این سبد بزرگتر می شود!

OWA
ASIATEL
TD-LTE
ADSL
software
public Wifi
Hosting

Email Me Asianet@chmail.ir

آدرس: شهرکرد بلوار حافظ بالاتر از ثبت احوال نرسیده به چهارراه ورزش کد پستی 8815858669

تلفن تماس : 02191017722

زمان بروز رسانی 10 august